Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi


1. Uluslararası Antalya Yörük Sempozyumu

Sempozyum Programı için Tıklayınız

1. Uluslararası Antalya Yörük Sempozyumu Bildiri Kitapçığı için Tıklayınız

GİRİŞ
ÖNSÖZ
1. OĞUZLARIN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI HAKKINDA
2. ORTA ÇAĞ MACARISTAN’INA YERLEŞMIŞ GÖÇEBE KIPÇAK-KUMANLARIN ŞAHIS ADLARININ EN ESKI KATMANI ÜZERINE
3. SEÇME ÖRNEKLERLE YABANCI SEYYAHLARIN ANADOLU’DAKI TÜRK(MEN)LER, YÖRÜKLER VEYA KONARGÖÇER TÜRKLERLE İLGILI YAZDIKLARI ÜZERINE
4. YÖRÜK KÜLTÜRÜNDE SÜT ÜRÜNLERININ ADLANDIRILMASI ÜZERINE
5. ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ ТЕХНИКИ «КУРАК» И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ВИДАМ. “CURAC” TEKNİĞİNİN SEMBOLLERİNİN ANLAMI VE TÜRLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
6. GELENEKTEN MODERNIZME YÖRÜK KÜLTÜRÜ’NÜN VARLIKLARI VE İFADE BIÇIMLERI ÜZERINE DÜŞÜNCELER
7. YÖRÜK KÜLTÜRÜ’NDE TÖREN GİYSİLERİ
8. BILIM SANAT VE SOSYAL YAŞAMDA KEÇI KÜLTÜRÜNÜN İZLERI
9. TANRI DAĞLARI VE ÇEVRESİNDE KONARGÖÇER KÜLTÜRÜ
10. İRAN TÜRKMENLERİN DÜĞÜN, DOĞUM VE CENAZE MERASİMLERİ
11. YÖRÜK OBALARINDAKİ YAŞAYIŞTAN GÜNÜMÜZE UZANAN YAŞAM ŞEKİLLERİ VE MODERNİTE ETKİSİNDE BİR KENT OKUMASI
12. AĞAÇ KÜLTÜ ÖRNEĞİNDE MUĞLA VE CİVARINDA ESKİ İNANIŞLAR 
13. YÖRÜK-TÜRKMENLERDE KADIN, EVLİLİK VE AİLE
14. YÖRÜK KÜLRÜRÜNDE DOKUMA
15. РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ КОЧЕВНИКИ НА СРЕДНЕЙ ВОЛГЕ: ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМИ ПЛЕМЕНАМИ И НАРОДАМИ 5.-13. YÜZYILLARDA ORTA İDİL BÖLGESİ’NDE KONARGÖÇERLER – YEREL HALKLARLA İLİŞKİLER”
16. БИЛЯР: ЧАСТЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ИХ СОСЕДЕЙ“İDIL BÖLGESI TÜRK HALKLARININ VE KOMŞULARININ TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASININ BİR PARÇASI OLARAK BİLYAR”
17. BİR EVREN TASAVVURUNUN NESNELER DÜNYASINA YANSIMASI:TENGEREK ÖRNEĞİ
SONUÇ BİLDİRİSİ

YAYIN KRİTERLERİ BELGELERİ

0